Xin chào, hoan nghênh miễn phí sử dụng trang tỷ số trực tuyến độc lập của 7mvn.com. Bây giờ, bạn chỉ cần mất một ít thời gian điền tư liệu sau đây, thì được miễn phí sử dụng trang tỷ số trực tuyến độc lập chúng tôi cung cấp. Toàn quá trình rất đơn giản.

Thiết lập:

Đặt múi giờ:    Chú: “Đặt múi giờ” có thể đặt thoe đa số users của quý website nằm ở, để họ có thể cập nhật tỷ số thoe giờ địa phương, truy cập website với hiệu quả tốt nhất.

Kích thức:

Chiều rộng: Chú ý: chiều rộng có thể đặt thành con số cụ thể, cũng có thể đặt phần trăm, như: 100%. Phong cách:

Code và hiệu quả:


Trở thành sử dùng URL: Tức là điều phối sử dụng địa chỉ website, chỉ cần vào website trực tiếp, hoặc đặt vào website thì có thể hiển thị thông tin tỷ số.
Trở thành Code sử dùng: Tức là điều phối sử dụng Code của mặt trang, chỉ cần cho đó đặt vào website, thì có thể hiển thị thông tin tỷ số.Bước:
Điền vào bảng » Được Code sử dụng


Click để xem bản mẫu trang tỷ số trực tuyến độc lập miễn phí

Máy đổi mã:
Đổi mã về lời banner