Xin chào, hoan nghênh miễn phí sử dụng trang tỷ số trực tuyến độc lập của 7mvn.com. Bây giờ, bạn chỉ cần mất một ít thời gian điền tư liệu sau đây, thì được miễn phí sử dụng trang tỷ số trực tuyến độc lập chúng tôi cung cấp. Toàn quá trình rất đơn giản.

Thiết lập:

Đặt múi giờ:    Chú: “Đặt múi giờ” có thể đặt thoe đa số users của quý website nằm ở, để họ có thể cập nhật tỷ số thoe giờ địa phương, truy cập website với hiệu quả tốt nhất.

Code và hiệu quả:


Bước:
Trực tiếp thu được Code sử dụng