Hoan nghênh bạn sử dụng tỷ số xoay vòng, xin phép và sử dụng hoàn toàn miễn phí

Hình thức:

Phong cách:/p>

Kích thức:

Chiều cao:PX(Số chẵn bằng hoặc lớn hơn 100)

Chiều rộng:PX (Số chẵn bằng hoặc lớn hơn 240)

Đặt múi giờ:

   Chú: “Đặt múi giờ” có thể đặt thoe đa số users của quý website nằm ở, để họ có thể cập nhật tỷ số thoe giờ địa phương, truy cập website với hiệu quả tốt nhất.

Code và hiệu quả:

 Xin cho Code sau đây đặt trong vị trí vừa của Web bạn thì hoàn thành miễn phí sử dụng.Bước:
Thu được Code sử dụng trực tiếp.